هند ۱۰۰شهروند اهل هنود و سیک افغان را به آن کشور منتقل کرد

وزارت خارجه هند می گوید این کشور موفق شده است ۹۴ تن از شهروندان اهل هنود و ۱۰ شهروند دیگر افغانستان را از کابل توسط پرواز ویژه بیرون کنند.

اریندام باگشی،سخنگوی وزارت خارجه هند امروز جمعه ۱۹ قوس با ابراز این خبر در صفحه توییتر اش نوشته است این افراد از کابل به دهلی به کمک دولت هند به دهلی نو رسیده است.

سخنگوی وزارت خارجه هند گفته است در بین افراد خارج شده ۹ کودک به شمول ۳ نوزاد هستند که توسط شرکت کام ایر از میدان هوایی کابل بیرون شدند.

با مسلط شدن طالبان بر افغانستان و بیرون‌شدن نیروهای خارجی از این کشور در ماه اگست ۲۰۲۱ میلادی، هند صدها تن از شهروندان این کشور به شمول برخی از شهروندان اهل هنود و سیک افغانستان را از این کشور بیرون کرد.

پیش از این برخی از شهروندان اهل هنود و سیک‌ در این کشور از وضعیت ناگوار شان در زیر حاکمیت گروه طالبان ابراز نگرانی کرده و خواستار توجه در این مورد شدند.

در حال حاضر تعدادی زیاد از شهروندان اهل هنود در کشور به خصوص در کابل زندگی می کنند.