هیچ نیروی نظامی طالبان حق ندارند با سلاح و یونیفورم نظامی وارد پارک های تفریحی شوند

کابینه‌ی طالبان  فیصله کرده است که هیچ نیروی طالبان حق ندارد که با سلاح و یونیفورم نظامی به پارک‌های تفریحی داخل شود.

انعام‌الله سمنگانی معاون سخن‌گوی طالبان صبح امروز〈چهارشنبه، ۱۳ دلو〉 در صفحه‌ی تویترش نوشته است که به اساس فیصله‌ی کابینه نیروهای امارت اسلامی با سلاح، یونیفورم و وسایط نظامی اجازه‌‌ی رفتن به پارک‌های تفریحی را ندارند. او نوشته است که نیروهای امارت مکلف اند که تمام اصول و لوایح ‌پارک‌های تفریحی را‌ در نظر بگیرند.

پیش از این‌ نیروهای طالبان با یونیفورم های نظامی و سلاح وارد پارک ها می شدند که شماری از شهروندان از این رفتار طالبان شکایت داشتند.