وارد کردن هرنوع مواد بی کیفیت به داخل کشور ممنوع شد

کابینه امارت اسلامی فیصله کرده است وارد کردن هر نوع مواد بی کیفیت،زراعتی،غذایی و دارویی به کشور ممنوع و از آن جلوگیری شود.
اداره امور با نشر قسمتی از فیصله نشست روز دوشنبه هفته جاری کابینه طالبان نوشته که وارد مواد‌ بی‌کیفیت غذایی، زراعتی و دارویی به صورت جدی ممنوع شده است.
در اعلامیه آمده:” کابینه وزارت‌های صحت عامه، زراعت، آب‌یاری و مالداری، اداره ملی نورم استندرد و اداره دوایی و غذایی را موظف کرده اند تا از واردات مواد بی‌کیفیت غذایی، زراعتی، ادویه، و سایر اجناس بی‌کیفیت به صورت جدی جلوگیری نموده و در این مورد هماهنگی لازم را ایجاد نماید”.
این درحالیست که اجناس بی کیفیت و بدون استاندرد های جهانی به سادگی وارد کشور می شود که نسبت به اصل جنس آن کیفیت لازم را ندارد.