والتر اشتاین مایر برای دومین بار رییس جمهور آلمان شد

مجمع فدرال ، والتر اشتاین مایر را برای دومین بار به سمت رییس جمهور این کشور انتخاب کرده اند،والتر اشتاین مایر ، از میان ۱۴۷۲ رای ۱۰۴۵ رای موافق را بدست آورد و برای دومین بار رییس جمهور آلمان شد .

اشتاین مایر ، پنجمین رییس جمهور در آلمان است که برای دومین بار به این سمت انتخاب شده است .

او یک سیاستمدار حزب چپ میان سوسیال دموکرات است ؛ اما در آلمان باید رییس جمهور بی طرف باشد از همین رو او در حزب خود فعال نیست .

این در حالی است که مقام رییس جمهوری در آلمان تشریفاتی است ، نخست وزیر مسئول تمامی تصمیم گیری های سیاسی کشور است