وال استریت ژورنال: در جنگ افغانستان تولید کنندگان اسلحه و کار آفرینان یک شبه میلیونر شدند

نشریه وال استریت ژورنال در مطلبی تحت عنوان”چه کسی در افغانستان برنده شد؟” نوشته است در جنگ طولانی این کشور از تولید کنندگان اسلحه گرفته تا کارآفرینان از این جنگ سود برده است.

در گزارشی این روزنامه براساس پروژه هزینه‌های جنگ دانشگاه براون آمده که “یک سوم تا نیمی از بودجه (اختصاص یافته به جنگ افغانستان) به پیمانکاران تعلق گرفت و پنج شرکت دفاعی – لاکهید مارتین، بوئینگ، جنرال داینامیکس، ریتون تکنالوژی و نورتروپ گرومن – سهم شیر، ۲.۱ تریلیون دالری را گرفتند.

این نشریه نوشته است کار آفرینان توانسته است با گرفتن قرار داد های تدارکاتی برای نیروهای امریکایی یک شبه میلیونر شوند و اکثر کمک های کشورهای کمک کننده دوباره به کشور شان برگردانده شده است.