وزات خارجه آلمان از طالبان خواسته تا عفو عمومی را گسترش دهد

وزارت خارجه المان امروز یکشنبه ۱۴ قوس با نشر خبرنامه ای گفته است ناپدید شدن و تعقیب کردن نظامیان پیشین افغانستان توسط طالبان خلاف عفو عمومی و نقض حقوق بشر است.

در این خبرنامه آلمان از مقامات طالبان خواسته شده است تا در مورد کشته شدن نیرهای امنیتی پیشین باید به سرعت وبا شفافیت کامل بررسی صورت گیرد.

وزارت خارجه آلمان در این اعلامیه گفته است طالبان باید در زمینه کشتار نظامیان پیشین پاسخگو باشند و این اقدامات باید  به عنوان یک عمل بازدارنده فوری برای کشتار و ناپدید شدن بیشتر به وضوع منتشر شود.

آلمان گفته است عملکرد طالبان را زیر نظر دارند و به این کارشان ادامه می دهند.

پیش تر امریکا و کشورهای اروپایی با نشر بیانیه مشترک خواستار پایان بخشیدن به بازداشت های نظامیان پیشین و قتل های هدفمند این نیروها توسط طالبان گردیده بودند اما تاکنون طالبان در این مورد واکنش نشان نداده اند.