وزارت‌مخابرات: از طریق پیام گیرشبکه های مخابراتی برا‌ی‌مهاجرین‌یک‌میلیون افغانی جمع آوری گردیده است

سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می گوید پس‌از‌درخواست کمک از طریق پیام‌گیر‌شبکه های مخابراتی تا کنون بیشتر از یک‌میلیون افغانی برای عودت کنندگان اجباری از پاکستان جمع آوری گردیده است.

او، می‌افزاید که بیش از ۱۰۰ هزار تن از طریق پنج شبکه‌ی مخابراتی در این روند شرکت کرده اند.

الکوزی، می‌گوید که این کمک‌ها پس از گردآوری از سوی وزارت مخابرات، به کمیسیون‌هایی که برای رسیدگی به وضعیت بازگشت‌کنندگان از کشورهای همسایه ایجاد شده، سپرده می‌شود.

این درحالیست که پاکستان در ماه نوامبر سال ۲۰۲۳ تمام پناهجویان افغانستان را به صورت اجباری از کشور شان بیرون کرد و ایران نیز روزانه صدها مهاجر افغان را از آن کشور بیرون می‌کند.