وزارت‌ تحصیلات عالی: تا ده روز دیگر فعالیت تمام دانشگاه های دولتی آغاز می گردد

 

مقام ها در وزارت تحصیلات عالی می‌گویند تا ده روز دیگر تمام دانشگاه های دولتی بر روی دانشجویان باز می شود.

محمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی با تایید این خبر می گوید تا ده روز آینده فعالیت تمام دانشگاه های دولتی آغاز خواهد گردید.

سخنگوی این وزارت گفته است سیستم مختلط در دانشگاه های دولتی از بین رفته است و دختران و پسران به صورت جداگانه در صنف هایشان حاضر خواهد گردید .

پس از تسلط دوباره طالبان به دلیل سیستم های مختلط درسی دروس تمام دانشگاهای دولتی تعطیل گردید و دانشگاهای خصوصی بین دانشجویان پسر و دختر یک دیوار کشیدند و یا خم صنوف جداگانه تشکیل دادند.