وزارت امر به معروف و نهی از منکر برای مکان های تفریحی تقسیم اوقات تعین کرد

وزارت امر‌ به معروف و‌نهی از منکر برای حضور زنان و مردان در مکان های تفریحی تقسیم اوقات تنظیم کرد.

در اعلامیه ای که از سوی این وزارت به نشر رسیده است آمده  روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌ شنبه برای طبقه اناث اختصاص داده شده است و آنان در این روزها می‌توانند با رعایت «حجاب شرعی »به تفریح بروند و روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه برای مردان اختصاص داده شده است.

در اعلامیه این وزارت آمده نیروهای امارت اسلامی در روز‌های که به پارک می روند حق ندارند یونیفورم نظامی به تن داشته باشند .

وزارت امر‌به معروف تاکید کرده است با متخلفان برخورد جدی خواهد شد