وزارت امر به معروف و نهی از منکر بررسی موبایل های شخصی شهروندان از سوی طالبان را ممنوع اعلام کرد

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بررسی موبایل های شخصی شهروندان و تلاشی جیب های آنان را از سوی مسوولین منع کرده است.

این وزارت امروز دوشنبه ۶ جدی در توییتی گفته موبایل یک وسیله شخصی است و بررسی آن نقض حریم خصوصی است.

در توییتر این وزارت آمده است:” هیچ کس حق ندارد موبایل کسی را بررسی، جیب‌های آنان را تلاشی و یا هم به حریم شخصی آنان داخل شود.”

این درحالیست که شماری از شهرندان از بررسی موبایل های شخصی از سوی طالبان شکایت داشتند.