وزارت امر به معروف و نهی از منکر: موبایل وسیله شخصی است کسی حق ندارد آن را بررسی کند

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته است موبایل حریم شخصی است و کسی حق ندارد آن را بررسی کند و با مخالفان برخورد قانونی خواهد شد.

محمد صادق عاکف مهاجر،سخنگوی وزرات امر به معروف و نهی از منکر گفته است موبایل وسیله شخصی است کسی حق ندارد آن را بررسی کند.

سخنگوی این وزارت گفته است به محتسبان هدایت داده شده است نظر به شریعت کسی حق ندارد و ارد حریم خصوصی کسی شود.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی طالبان نیز گفته است در چک پاینت ها نیز کسی حق ندارد موبایل های شخصی کسی را باز رسی کند و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

سخنگوی وزارت امر به معروف تاکید کرد که اگر محتسبی مرتکب این «جرم» شود، از وظیفه برکنار و با وی برخورد قانونی  می‌شود.