وزارت امر به معروف و نهی از منکر به “محتسبان” این وزارت:حالا وقت اصلاحات است و شما ترجمانان دین هستید

محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به “محتسبان” این وزارت گفته است حالا وقت اصلاحات است و شما ترجمانان دین هستید.

به نقل از خبرگزاری دولتی باختر امروز شنبه ۱۸ جدی سرپرست وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته است”غربی ها در طول دو دهه گذشته افکار شان را بالای مردم تحمیل کردند و حالا وقت اصلاحات است”

پیش از این نیز وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رانندگان دستور داده بودند زنان بدون محرم و حجاب اسلامی را در موتر های شان سوار نکنند و موسیقی نیز در موتر ها شنیده نشود