وزارت تجارت: در سال ۱۴۰۲ به ارزش ۱۴۵ میلیون دالر صادرات از دهلیزهای هوایی صورت گرفته است

وزارت تجارت و صنایع حکومت سرپرست می گوید در سال ۱۴۰۲ خورشیدی به ارزش ۱۴۵ میلیون دالر صادرات از طریق دهلیز های هوایی صورت گرفته است.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت می‌گوید که مهم‌ترین اقلام صادراتی از طریق دهلیزهای هوایی را هنگ، زعفران، میوه‌خشک، میوه‌تازه و قالین تشکیل می‌دهد.

به گفته‌ی او، بیش‌ترین صادرات از طریق میدان‌های هوایی به کشورهای هند، امارات متحده عربی، ترکیه، ایران، ازبیکستان آلمان و کانادا انجام شده است.

سخنگوی وزارت صنعت و تجارت گفت: «صادرات افغانستان از طریق میدان هوایی کشور در سال ۱۴۰۲ به مقدار ۲۴۷ تن به ارزش ۱۴۵ میلیون دالر است هنگ میوه‌های خشک و تازه، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، البسه، نخود، قالین، زعفران، لوازم آشپزخانه و پوست بز و گاو است.»

این وزارت می گوید دهلیز های هوایی نقش مهم در رشد اقتصاد کشور دارد و حکومت تلاش دارد تا ظرفیت های این دهلیز های اقتصادی را افزایش دهد.

این درحالیست که افغانستان یک کشور مصرفی است  و وابسته واردات است.