وزارت تجارت پاکستان: تاجران افغان می توانند ۱۷ قلم جنس را با کلدار از پاکستان وارد کنند

وزارت تجارت پاکستان روز جمعه ۲۲ دلو اعلام کرده است تاجران افغانستان می توانند دست کم ۱۷ قلم جنس را از آن کشور با کلدار پاکستانی وارد افغانستان کنند.

به گفته این وزارت اقلام که می توانند وارد افغانستان کنند شامل مرغ،گوشت،سمنت،دوا،میوه جات،سبزیجات،نمک و برنج و بعضی ابزار های جراحی است.

منصور احمد خان،سفیر پاکستان در کابل گفته است این اقدام به دلیل آن صورت گرفته است تا کابل تحت تاثیر کمبود دالر قرار نگیرد و سیاست اقتصادی دو کشور نیز با این تجارت افزایش پیدا خواهد کرد.

در حالی این خبر از سوی پاکستان اعلام می شود که پیش از سقوط حکومت پیشین میزان واردات از پاکستان بسیار کاهش پیدا کرده بود.