وزارت خارجه آلمان:وضع محدودیت ها بر رسانه ها خلاف تعهدات طالبان بر کار رسانه ای است

وزارت خارجه المان نسبت به وضع محدودیت ها بر نشرات تصویری از سوی طالبان واکنش نشان داد

این وزارت با نشر توییتی گفته است اعمال محدودیت از سوی طالبان بر کار رسانه های افغانستان در تضاد با تعهدات شان در برابر کار رسانه ای افغانستان و آزادی بیان است

وزارت خارجه المان در تویتی که به نشر رسانده است گفته وضع محدودیت ها بر رسانه از سوی طالبان باعث بی اعتمادی مردم نسبت به این طالبان می شود و جهان طالبان را از کارکرد و عمل شان قضاوت خواهد کرد

طالبان هفته گذشته با وضع قانون شدید تر به رسانه ها دستور داده است تا زنان که در رسانه های تصویری ظاهر می شوند باید حجاب اسلامی را به صورت کامل مراعات کنند و این موضوع با واکنش های گسترده ای مواجه شد