وزارت خارجه امریکا:اگر محدودیت‌ها بر زنان توسط طالبان لغو نشود فشارهای بیشتر اعمال می کنیم

وزارت‌خارجه امریکا می گوید اگر‌طالبان محدودیت ها بر زنان و دختران افغانستان را لغو نکند،برای زیر فشار قراردادن آنان اقدامات را روی دست خواهد گرفت.

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا روز دوشنبه، ۱۹ ثور، این مطلب را در واکنش به اعمال حجاب اجباری از سوی طالبان مطرح‌ کرده است.
پرایس گفته است: «ما مستقیماً این موضوع را با طالبان مطرح کرده‌ایم که برخی از ابزار‎هایی را در دست داریم که اگر احساس کنیم اقدامات سخت‌گیرانه اخیر طالبان در مورد زنان معکوس یا لغو نشوند، آماده هستیم از آن‎ها استفاده کنیم.»
گرچه وزارت خارجه امریکا در موراقدامات احتمالی چیزی نگفته است اما این احتمال وجود دارد تا ۷ میلیارد دالر مسدود شده افغانستان اهرم فشار باشد.