وزارت خارجه ایران می گوید آزاد نشدن آب دریای هلمند از سوی طالبان را به عنوان برخورد غیر مسوولانه ثبت کردیم

وزارت خارجه ایران نسبت به بسته بودن بند آب هلمند و نرسیدن آن به ایران واکنش نشان داد و آن را یک برخورد غیر مسوولانه از سوی طالبان خوانده است.

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه آن کشور که در نشست هفتگی با خبرنگاران صحبت می کرد گفت جدی نگرفتن حق آبه ایران توسط طالبان به عنوان برخورد غیر مسوولانه ثبت خواهد گردید.

آقای خطیب‌زاده، گفت: «هیچ آبی به ایران نرسیده و این را به‌عنوان عمل غیرمسؤولانه در پرونده‌ی هیئت حاکمه‌ی فعلی افغانستان ثبت کردیم. برای ما یکی از مهم‌ترین سنجه‌های مسؤولیت‌پذیری هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان، حق‌آبه است.»

در حالی وزارت خارجه ایران به بسته بودن سد هلمند واکنش نشان می دهد که پیش از این علی اکبر محرابیان وزیر نیرو ایران گفته بود که وی به طالبان تذکر داده است تا هر چه زود تر آب رود هلمند را آزاد کند ولی هیچ برنامه عملی از سوی طالبان تا هنوز صورت نگرفته است.

حق آبه ایران در دریای هلمند ثابت است ولی آن کشور همواره در طول سال های گذشته بیشتر از سهم خویش از افغانستان تقاضا دارد.