وزارت خارجه پاکستان: هدف قرار دادن جامعه هزاره‌ها و شیعیان در‌افغانستان نگران کننده است

سخنگوی‌وزارت ‌خارجه پاکستان گفته است هدف قرار دادن جامعه هزاره ها و شیعیان در افغانستان یک نگرانی جدی است.
عاصم‌افتخار‌امروز‌جمعه ۹ ثور با خانواده شهدا مزار شریف ابراز همدردی کرده است و گفته است حملات تروریستی در افغانستان برای برهم زدن صلح و ثبات در این‌کشوز است.
در خبرنامه نشر شده از‌سوی وزارت خارجه پاکستان‌آمده‌است تا جهان با‌مباره علیه تروریسم این کشور را‌ یاری رساند.
حملات هدفمند در این اواخر‌در کشور به شدت بالا گرفته است و مردم نگرانند تا افغانستان میدان جنگ فرقه ایی و مذهبی نشود.