وزارت خارجه پاکستان: گروهای هراس افگن بدون معافیت از خاک افغانستان علیه پاکستان فعالیت می کنند

وزارت‌خارجه پاکستان با پخش خبرنامه ای گفته است گروهای هراس افگن بدون معافیت از خاک أفغانستان علیه پاکستان فعالیت می کنند.
این وزارت گفته است فعالیت های گروهای هراس افگن تلاش ها برای صلح را تضعیف می کند.
وزارت خارجه پاکستان افزوده است که در این اواخر فعالیت هراس افگنان به شمول تحریک طالبان پاکستانی در مرز دو‌کشور افزایش پیدا کرده است که بیشر نیروهای پاکستانی را هدف قرار می دهند.
در حمله تحریک طالبان پاکستانی بالای ارتش آن کشور هفت سرباز کشته شد و پاکستان در واکنش به این رویداد ولایت های خوست و کنر را بمباران کرد که درنتیجه آن حدود چهل غیر نظامی افغان کشته شد