وزارت خارجه چین:مسدود ساختن ذخایر ارزی افغانستان از سوی امریکا تحریم یک طرفه است

وزارت خارجه ای مسدود شدن دارای های افغانستان را از سوی امریکا مجازات دسته جمعی دانسته است و خواهان رهایی فوری این پول از سوی امریکا گردیده است

ژائو لیجان در دریک نشست خبری این اقدام امریکا را تحریم یکجانبه خوانده است و گفته است نباید دارایی ها مردم افغانستان نباید مسدود گردد

وزیر خارجه چین گفته است هم اکنون مردم افغانستان برای در وضعیت بد اقتصادی گرفتار است و جهان باید به صورت فوری به این کشور کمک کند.

کشورهای زیادی خواستار آزاد سازی پول افغانستان از سوی امریکا شده است سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در نامه ای از کنگرس امریکا خواستار آزاد سازی این پول و ایجاد رابطه با امریکا شده بود