وزارت داخله از فعال شدن دوباره شماره ۱۱۹ پولیس خبر می دهد

این وزارت امروز چهارشنبه ۲۵ حوت با پخش اعلامیه ای گفته است شماره خدمات پولیس یا مزکز اطلاعاتی ۱۱۹ دوباره فعال گردیده است و همشهریان می توانند به این شماره تماس گرفته تا مشکلات شان به زود ترین فرصت حل گردد.

در اعلامیه این وزارت آمده است این شماره به طور ۲۴ ساعت فعال است و شهروندان می توانند از این طریق به خدمات آن دسترسی و در بازداشت مجرمین همکار نیروهای امنیتی باشند.

گفتنی است پس از سقوط حکومت پیشین خدمات شماره  ۱۱۹ غیر فعال گردیده بود.