وزارت داخله طالبان می گوید اگر عفو عمومی نمی بود،جوی خون جاری می شد

محمد محسن هاشمی،معین تامیناتی وزارت داخله طالبان روز پنجشنبه ۱۹ حوت در یک نشست در کابل گفته است اگر عفو عمومی در کشور نمی بود  در افغانستان جوی خون جاری می شد.

هاشمی گفته است امارت اسلامی طالبان از مخالفان خود استقبال می کند و آنان می توانند بدون ترس هراس به کشور زندگی کنند و از فرمان عفو عمومی استفاده کنند.

این گفته ها در حالی صورت می گیرد که سازمان های حقوق بشری بارها گفته است طالبان پس از اعلام عفو عمومی به دستگیری و کشتن نظامیان پیشین ادامه می دهد موضوع که طالبان آن را رد می کنند.