وزارت مالیه:معاش دوماهه کارمندان دولت تا دور روز پرداخت می شود

وزارت مالیه اعلام کرده است تا دو روز دیگر معاش دو ماهه تمام کارمندان دولت پرداخت می شود.
احمدحقمل سخنگوی وزارت مالیه گفته است قرار است این معاش دوماهه کارمندان دولت از بودجه دولت افغانستان پرداخت گردد.
سخنگوی وزارت مالیه گفته است تلاش های جدی جریان دارد تا معاش تمام کارمندان الی ۲۵ قوس تمام شود و معاش دوماهه کارمندان دولت تسلیم شود.
پس از سقوط حکومت پیشین تمام کارمندان دولت معاش دریافت نکرده بودند و مقامات طالبان تاکید کرده بودند معاش سه ماهه کارمندان یکجا پرداخت خواهد شد.