وزارت مالیه ده درصد مالیه صادراتی سیخ گول را کاهش داد

وزارت مالیه امارت طالبان از کاهش ده درصدی مالیات صادراتی سیخ گول خبر می دهد ،آژانس خبری دولتی باختر با نشر خبرنامه ای امروز سه شنبه ۱۶ قوس  گفته است وزارت مالیه به هدف رشد صادرات بخصوص سیخ گول_تولید افغانستان ده درصد مالیات از صادرات آن را معاف کرده است.

آژانس باختر نوشته است تنها ماهانه ۱۰۰۰ تن سیخ گول تولید شده کشور به پاکستان صادر می گردد که هرتن آن در پاکستان به بیش از ۹۰۰ دالر به فروش می رسد.

این درحالیست که افغانستان به دلیل یک کشور مصرف کننده روزانه صدها قلم مواد خوراکی و ضروری خویش را از کشور های همسایه وارد افغانستان می کند