وزارت معادن و پطرولیم: در سال ۱۴۰۰ این وزارت ۶ میلیارد افغانی عواید جمع آوری کرده است

انعام الله سمنگانی،معاونان سخنگوی امارت اسلامی ،گفته است این وزارت در سال ۱۴۰۰ خورشیدی ۶۰۰ میلیارد افغانی عواید جمع آوری کرده است.

سمنگانی گفته است ، در پنج ماه اول سال (حمل تا ۲۴ اسد)، یک میلیارد و ۱۱۹ میلیون عایدی جمع‌آوری شده بود. سمنگانی افزوده که سپس تنها در ماه دلو یک میلیارد و ۲۹۳ میلیون و در ماه حوت یک میلیارد و ۴۳۴ میلیون عایدی به‌دست آمده است