وزارت معارف: در سال تعلیمی جدید تمام دختران می توانند به مکتب بروند

به نقل از خبرگزاری رویترز،عزیز احمد رایان سخنگوی وزارت معارف کشور‌گفته است در سال تعلیمی جدید مکتب ها به روی همه پسر و دختر باز است.

سخنگوی وزارت معارف گفته است جاهای دیگر کشور که به کمبود معلم زن مواجه هستند مسن ترین معلم مرد گماشته خواهد شد.

رایان تایید کرده است هیچ مکتب در سال تعلیمی جدید بسته نخواهد ماند و در صورت بسته ماندن،بازگشایی آن به دوش وزارت معارف است.

نزدیک‌ به شش ماه است که مکتب های دخترانه از صنف شش به بالا مسدود است