وزرش زیر سایه جنگ،باشگاه اسپارتاک روسیه ۸۰ درصد سرمایه خود را از دست داد

مالک باشگاه اسپارتاک روسیه ۸۰ درصد سرمایه خودرا از دست داد مالک تیم کنار گذاشته‌شده اسپارتاک از لیگ اروپا ۸۰درصد سرمایه‌اش را به‌دنبال اوضاع اوکراین از دست داد

لئونید فدون ۸۰ درصد سرمایه خود را به‌دلیل نوسان‌های بازار سهام از دست داد. فدون ۶۵ساله نایب‌رییس شرکت نفتی لوک اویل است.

تیم اسپارتاک مسکو بر اساس فیصله یوفا از لیگ اروپا کنار گذاشته شد .

اسپارتاک مسکو قرار بود در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ اروپا به میدان برود که به‌دنبال جنگ در اوکراین و تصمیم یوفا حضور در این رقابت‌ها را از دست داد.