وزیر تحصیلات عالی: امتیازات طالبان با مقدار ماین های که منفجر کردند تعیین می شود

ندا محمد ندیم،سرپرست وزارت تحصیلات عالی می گوید «امتیاز طالبان» به اندازه ماین های که در بیست سال گذشته منفجر کردند تعیین می شود.

ندیم روز گذشته(یکشنبه،۱۳قوس) در هرات گفته است تمام دانشجویان و محصلین مکلف به امتحان دادن هستند ولی از طالبان کسی حق ندارد امتحان اخذ کنند بلکه از روی منفجر دادن مقدار ماین های که انجام داده است سنجیده می شود.

سرپرست وزارت تحصیلات به استادان دستور داده است، افراد ط‌البان به اندازه زحمات که در جریان جنگ‌ها کشیده اند به همان اندازه امتیاز داده می شود.