وزیر خارجه امریکا و قطر در مورد افغانستان گفتگو کردند

وزارت خارجه قطربا نشر خبرنامه ای گفته است آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا روز یکشنبه بیست و یکم قوس با شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی معاون نخست وزیر و زیر خارجه آن کشور گفتگوی تلفنی کرده است.

خبرنامه گفته است محور اصلی بحث گفتگو در مورد وضعیت افغانستان و آخرین تحولات این کشور بوده است.

قطر تنها کشور خاورمیانه است که در گفتگوهای صلح و تحولات اخیر افغانستان و کمک های بشری نقش پر رنگی داشته است.

هم اکنون پس از سقوط کابل صدها شهروند که افغانستان را تخلیه کرده است در قطر به سر می برد و طبق توافقنامه ای امریکا و قطر تا اسکان مجدد شهروندان به امریکا مهاجرین در قطر خواهد ماند.