وزیر خارجه پاکستان: بی ثباتی در افغانستان جان ۸۰ هزار پاکستانی را گرفته و بیش از ۱۵۰ میلیارد دالر به این کشور زیان رسانیده است

شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است بی ثباتی افغانستان جان ۸۰ هزار پاکستانی را گرفته و بیش از ۱۵۰ میلیارد دالر به این کشور زیان رسانیده است.

به نقل از رسانه های پاکستانی،قریشی به اعضای کمیته روابط خارجی اسپانیا گفته است پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان،پاکستان برای شکل دادن به اجماع کشورهای همسایه بر قضیه افغانستان خبر داده است.

قریشی در این سفرش هشدار داد که “جهان نباید اشتباه گذشته را تکرار کند، بلکه با تلاش‌های هماهنگ برای برقراری صلح استفاده کند.”

قریشی گفته است افغانستان بی ثبات هم به ضرر پاکستان است و هم به ضرر کشورهای منطقه که باید تلاش صورت گیرد تا صلح در افغانستان تحکیم پیدا کند.

وزیر خارجه پاکستان همچنین از کمک ۲۰ میلیون یورویی اسپانیا به افغانستان تشکر کرد و خواستار حمایت مالی جهان از مردم افغانستان شد.