وقوع انفجار امروز درکابل جان یک تن را گرفت

درنتیجه انفجار یک ماین جاسازی شده در حوزه هشتم شهر کابل یک تن جان باخته و دوتن غیر نظامی دیگر زخم برداشته است.
انجنیر عازم معاون سخنگوی طالبان گفته است رویداد امروز حوالی ساعت ۱۰ قبل از ظهر در مربوطات حوزه هشتم شهر کابل منطقه«تانک تیل لوگر»رخ داده است.
او گفته است این انفجار ناشی از ماین جاسازی شده در کنار سرک بوده است که یک تن کشته و دو تن دیگر در این رویداد زخم برداشته است.
تاکنون کسی مسوولیت این رویداد را به دوش نگرفته است.