وقوع دو انفجار پی هم در شهر مزار شریف ۲۲ کشته و زخمی برجا گذاشت

دو انفجار شام امروز در حوزه سوم و دهم شهر مزارشریف رخ داده است که در نتیجه آن ۹ کشته و ۱۳ تن زخمی گردیده است.

به گفته اشاهدان عینی انفجار اول در مربوطات ناحیه دهم شهر مزار در ایستگاه کانتینر ها و انفجار دوم نیز در مربوطات ناحیه سوم این شهر در “ایستگاه سجادیه” به قوع پیوسته است.

این شاهدان گفته است که انفجار ناحیه دهم در یک موتر مسافر کشی نوع”تونس” بوده که تلفات زیادی را نیز به دنبال داشته است.

تاکنون گروهی مسوولیت این انفجار ها را به عهده نگرفته است.