پارلمان فرانسه خواهان وضع تحریم ها علیه طالبان شد

مزمل اسلام خیل

بیش از ۵۰ نماینده پارلمان فرانسه با ارسال نامه سرگشاده به رییس جمهور این کشور خواستار وضع تحریم ها علیه طالبان و وضع محدودیت سفر آنان شده اند

این نامه با امانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه و یک کاپی آن به پارلمان اروپا فرستاده شده است ، این نامه دیروز دوشنبه، ۲۲ حمل توسط فدریک دوما ، عضو پارلمان فرانسه همگانی شده است .

در پای این نامه که ۵۶ عضو پارلمان فرانسه امضا کرده است از رییس جمهور و رییس پارلمان اروپا خواسته اند که فشارهای بشتری بر طالبان وضع شود و از سفرهای آزاد آنان جلوگیر صورت گیرد .

در این نامه وضعیت کلی افغانستان پس از تسلط طالبان تشریح شده است و در آن از نقض حق بشر ، محرم ساختن دختران از مکاتب و محرم کردن زنان از کار ، سفر و بیرون شدن از خانه تذکر داده شده است .

این در حالی است که بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، آنان محدودیت های شدید را بالای مردم و به ویژه زنان وضع کرده اند که واکنش های زیادی را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشته است