پاکستان اقامت پناهجویان افغان را که دارای کارت سازمان ملل است تا دوماه تمدید کرد

دولت پاکستان اعلام کرده است پناهجویان افغان‌را که کارت ثبت آژانس پناهندگان سازمان ملل را داشته باشند اقامت شان را برای دوماه دیگر تمدید می کند.

دولت پاکستان روز دوشنبه،۱۷ ثور گفته است اقامت این پناهجویان تا ۳۰ ماه جون تمدید می شود.

این درحالیست که پاکستان مرحله دوم  اخراج پناهجویان را روی دست گرفته است و احتمال می رود نزدیک به ۴۰۰ هزار شهروند افغانستان در این مرحله از پاکستان اخراج شوند.