پاکستان به هند اجازه داد تا گندم کمکی را به صورت رایگان از خاک آن کشور وارد افغانستان کند

فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان گفته است موتر های حامل گندم کمک به افغانستان از هند می توانند به صورت رایگان از خاک پاکستان وارد افغانستان شود.

روزنامه”دان پاکستان” امروز سه شنبه ۲۶ دلو نوشته است حکومت پاکستان به تمام مسوولین گمرکات این کشور دستور داده است تا تسهیلات برای انتقال رایگان این محموله کمک های بشری را به صورت رایگان به افغانستان فراهم کنند.

براساس گزارش این روزنامه روزانه حدود ۶۰ موتر از افغانستان به پاکستان و سپس به هند برود تا گندم های کمکی را از هند به افغانستان انتقال دهد و پاکستان هیچ گونه مالیات را بر این موتر ها وضع نخواهد کرد.

بر اساس گزارش روزنامه پاکستانی روند انتقال ۵۰ هزار تن گندم هند به کشور در مدت یکماه تکمیل خواهد گردید.

این درحالیست که از چندی به این طرف پاکستان به هندوستان اجازه نمی داد تا گندم کمک شده را از خاک آن کشور وارد افغانستان کنند.