پاکستان: تی تی پی در افغانستان پایگاه امن دارند

 منیر‌اکرم؛نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد می گوید تی تی پی در خاک افغانستان پایگاه امن دارند.

منیر اکرم، نماینده‌ی پاکستان سازمان ملل در نشست شورای امنیت این سازمان درباره افغانستان گفت که گروه‌های تروریستی از جمله القاعده، داعش و طالبان پاکستانی حضور فعال در افغانستان دار‌د.

 او بار دیگر گفت که «تی‌تی‌‌پی» مکان‌های امنِ در داخل خاک افغانستان دارند.

این مقام ارشد پاکستانی در سازمان ملل متحد افزوده است که مقام های کابل برای مهار تی تی پی اقدام نکردند در‌حالی که خوب می دانند این شبه نظامیان علیه پاکستان فعالیت می کنند.

این درحالیست که مقام های کابل نیز بارها تاکید کرده است که به هیچ گروهی اجازه نمی دهد که از خاک أفغانستان علیه کشور دیگری استفاده کنند.