پاکستان کاردار سفارت امارت اسلامی را در اسلام آباد احضار کرد

پاکستان به دنبال اتفاقات اخیر در مرز مشترک، کاردار سفارت امارت اسلامی در اسلام‌آباد را احضار کرد.
رسانه‌های پاکستانی روز پنج‌شنبه هفته گذشته گزارش داده بودند که در حمله تحریک طالبان پاکستانی، ۷ تن از سربازان این کشور در وزیرستان شمالی کشته شدند.