پذیرش مهاجرین افغان‌در‌امریکا از سر گرفته می شود

 

سی ان ان در گزارشی به نقل از مقامات وزارت خارجه این کشور نوشته است پس از توقف موقت پذیرش پناهجویان افغان،امریکا روند پذیرش مجدد این پناهجویان را آغاز می کند.

در گزارش آمده است تمام افغان‌های که در سراسر جهان اسکان موقت داده شده است ، اجازه ورود به امریکا را دریافت خواهند کرد.

به گفته وزارت امنیت داخلی امریکا، حدود  ۵۵ هزار شهروند افغان در سراسر امریکا اسکان داده شده و حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ نفر از ششم جنوری در پایگاه‌های نظامی در امریکا باقی مانده‌اند.

این کشور اواخر سال ۲۰۲۱  پذیرش مهاجرین را به طور موقت متوقف کرده بود.