پس‌از تنش های مرزی افغانستان و ایران؛ مرز اسلام قلعه به روی رفت و آمد بسته شد

منابع محلی در ولایت هرات‌می گویند پس از تنش مرزی بین نیروهای طالبان و‌مرزبانان ایرانی مرز اسلام قلعه به روی رفت و آمد بسته شد.
به گفته منابع، تنش‌ها میان مرزبانان ایرانی و طالبان در مرز اسلام‌قلعه ولایت هرات پس از آن بالا گرفت که طالبان می‌خواستند یک سرک را در ساحه بسازند، اما با ممانعت نیروهای ایرانی مواجه شدند.

این منابع گفته است پنج سرباز‌ایرانی‌برای‌جلوگیری از ساختن‌ سرک آمده بودند که با واکنش طالبان روبرو گردیده موتر شان را تصاحب کردند.
نیروهای مرزی هنوز موفق نشدند که موتر شان را از نزد طالبان پس بگیرد و‌مرز اسلام قلعه را بستند.
این دومین تنش مرزی بین طالبان و مرزبانان ایرانی است.