پس از اعتراضات در قزاقستان؛شهر آلماتی اشغال و وضعیت اضطراری اعلام شد

اعتراضات در قزاقستان؛ شهرداری آلماتی اشغال و وضعیت اضطراری اعلام شد

در پی شدت گرفتن اعتراض‌ها در قزاقستان که اغلب نقاط آن طی دو روز گذشته پس از اعلام افزایش قیمت سوخت دستخوش ناآرامی شده، وضعیت فوق‌العاده در این کشور برقرار شد.

بنا به گزارش خبرگزاری‌های بین المللی و رسانه‌های محلی، آلماتی، پایتخت پیشین و بزرگ‌ترین شهر قزاقستان به همراه یکی از استان‌های غربی که بیشترین ناآرامی‌ و خشونت در آن گزارش شده به فرمان «قاسم ژُمارت توکایف»، رئیس جمهوری این کشور به مدت دو هفته تحت وضعیت فوق‌العاده قرار خواهد گرفت.