پوتین: در صورت که تهدید متوجه تمامیت ارضی روسیه شود از سلاح هسته ای استفاده می کنیم

ولادیمیر‌پوتین،رییس جمهور روسیه در نشستی‌با شماری‌از‌ سردبیران خبرگزاری ها گفته است در صورت که تهدید متوجه تمامیت ارضی روسیه شود از سلاح هسته ای استفاده می کنیم.

پوتین در این نشست گفته است در صورت که تهدید متوجه روسیه و تمامیت ارضی این کشور شود از هرگونه سلاح از جمله سلاح های هسته ای استفاده خواهیم کرد.

پوتین گفت: «اگر اقدام‌های کسی حاکمیت و تمامیت ارضی ما را تهدید کند، ما این امکان را برای خود می‌دهیم که از همه ابزاری که در اختیار داریم استفاده کنیم.»

این درحالیست که کشورهای غربی حمایت کننده اوکراین در‌جنگ روسیه گفته است استفاده محدویت از سلاح های کمک کننده به اوکراین‌را‌ بر می دارند.