پولیس پاکستان:حمله کننده انتحاری روز جمعه در مسجد شیعیان پاکستان در افغانستان آموزش دیده بوده است

مزمل اسلام خیل

به گفته پولیس پاکستان ، حمله کننده انتحاری روز جمعه در مسجد شیعیان پاکستان ، شهروند افغانستان بوده است

بازرسان پولیس پاکستان روز شنبه ، ۵ مارچ گفته اند که حمله کننده انتحاری در مسجد شیعیان در بازار قصه خوانی پشاور یک شهروند افغانستان بود است .

در این حمله مرگبار که ۶۳ نفر به شمول هشت شهروند افغانستان کشته شده و ۲۰۰ تن دیگر زخمی شده اند .

پولیس پاکستان مدعی شده است که حمله کننده انتحاری یک شهروند افغانستان بوده است که خانواده او ده سال پیش به پاکستان ساکن شده بود .

در بیانیه پولیس آمده است که این انتحار کننده در افغانستان آموزش دیده بود و به تازه‌گی وارد پاکستان شده بود .

به گفته پولیس پاکستان ، خانواده این حمله کننده از ناپدید شدن و پیوستن فرزند شان به داعش نیز خبر داده بود .

مقام های پولیس پاکستان ، اطمینان داده است که تا ۴۸ ساعت دیگر شبکه که این حمله را انجام داده است افشا خواهند کرد .

این در حالی است که مسؤولیت این حمله مرگبار را شاخه خراسان گروه داعش به عهده گرفته است و این گروه گفته است که این حمله توسط یک انتحار کننده افعان اجرا شده است، فرد انتحار کننده جلیب الکابلی نام داشته است .