چین: به خواست های مشروع حکومت طالبان توجه شود

نماینده چین گفته است دارایی های مسدود شده افغانستان توسط طالبان مال مردم افغانستان است و امریکا باید این دارایی های مردم را بازگرداند.

او گفته است«شاهدیم حکومت طالبان با اتخاذ تمهیدات به طور موثری به انتظارات جامعه بین‌المللی پاسخ داده است و بنابراین جامعه بین‌المللی باید اصول رهبری و مالکیت افغانستانی ها را در نظر بگیرد.»

این درحالیست که طالبان تاهنوز چین معدود کشورهای است که امریکا را نسبت به دارایی ها مسدود شده افغانستان محکوم کرده است و از این کشور خواسته هرچه زود تر باید دارایی های مردم افغانستان به این کشور داده شود.