کابینه حکومت سرپرست طالبان: کار بند برق شاه و عروس کابل هر چه زود تر تکمیل گردد

کابینه سرپرست طالبان دیروز دوشنبه ،۱۵ قوس به مسولان طالبان دستور داده است تا کار بند برق شاه و عروس کابل باید هر چه زودتر آغاز گردد.

این نشست که در مورد کار های زیر بنایی حکومت دایر گردیده بود از وزارت انرژی و آب کشور خواسته شده است تا برای تکمیل شدن بند برق شاه و عروس در شمال کابل به گونه ای جدی اقدام کنند.

بند برق شاه و عروس در ولسوالی شکر دره کابل موقعیت دارد و با ظرفیت ۹.۳ میلیون متر مکعب آب می تواند ۱.۵ میگاوات برق تولید کند.

ارزش ساخت این بند برق ۵۲ میلون دالر هزینه برداشته است که می تواند سه هزار و  ۵۰۰ هکتار زمین را آبیاری کند.