کابینه سرپرست طالبان:از ورود افراد غیر مسوول در پنجشیر جلوگیری شود

کابینه سرپرست طالبان به‌ وزارت دفاع دستور داده است تا از ورود افراد غیر مسوول در ولایت پنجشیر جلوگیری گردد.
اداره أمور امروز (پنجشنبه،۲۷عقرب )با نشر خبرنامه ای گفته است این فیصله در جلسه دهم کابینه ای طالبان اتخاذ گردیده است.
در خبرنامه گفته شده است وزارت دفاع مسوول است تا به خاطر«تامین امنیت بهتر»و«اطمینان ازبهبودی وضعیت امنیتی» تلاشی منظم در تمام دروازه‌های این ولایت صورت گیرد
خبرنامه افزوده‌است تا تمام ادرات دولتی دوباره در این ولایت فعال شود و در بست های خالی«افراد مطمین»استخدام گردد.