کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادسازی ذخایر مالی افغانستان اند

کارشناسان مستقل حقوق بشر ژنیف سویس از امریکا خواسته است تا پول‌های مسدود شده أفغانستان را به خاطر نیازهای بشری این کشور آزاد کند.
در بیانیه ای که این کارشناسان به نشر رسانیده آمده است: “ما از ایالات متحده می‌خواهیم که به بحران انسانی در افغانستان توجه کند و در تصمیم خود بخاطر مسدود کردن ذخایر مالی افغانستان تجدید نظر کند”.
در بیانیه ای این‌ کارشناسان آمده است‌ تا امریکا از اقدامات یکجانبه چشم پوشی کند.
این کارشناسان به مقامات امریکایی تاکید کردند که اکنون ۲۳ میلیون نفر به غذا ضرورت دارند.
پس از تغییرات سیاسی در‌کشور امریکا دارایی های افغانستان را مسدود کرده است.