کانادا به وعده انتقال ۴۰ هزار افغان به اتاوا متعهد است

وزیر مهاجرت کانادا می گوید این کشور وعده را که برای انتقال ۴۰ هزار افغان به آن کشور داده بود عمل می کند.
شان فریزر، وزیر مهاجرت کانادا در یک مصاحبه تلویزیونی که در توییترش نشر شده، گفت: “در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار پناهجوی افغان بطور مصون در کانادا مستقر شده اند.”
هفته گذشته حدود ۳۰۰شهروند أفغانستان از تاجیکستان به کانادا منتقل شدند و اکنون تعداد افغان های که در ماهای اخیر بع کانادا وارد شدند به ۱۰ هزار نفر می رسد.