کاهش ارزش دالر در برابر پول افغانی؛یک دالر ۹۵ افغانی معامله شد

پس از چندین ماه سیر صعودی دالر در برابر پول افغانی امروز چهارشنبه ۱۱ دلو یک دالر امریکایی در بازار های کابل به ۹۵ افغانی معامله شد.

به گفته صرافان سرای شهزاده کابل بزرگترین مرکز مبادلات پولی در افغانستان،نرخ دالر در برابر پول افغانی ثابت نبوده اما قیمت نهایی امروز  یک دالر ۹۵ افغانی فروخته شد.

اما انعام الله سمنگانی،سخنگوی طالبان در صفحه توییتر اش نوشته است در حال حاضر ،یک دالر امریکایی ۹۴ افغانی است

پس از چندین ماه است که نرخ دالر در برابر پول امریکایی یک مقدار افت داشته است و تا چندی قبل ارزش یک دالر امریکایی به ۱۳۰ افغانی رسیده بود.