کاهش ۸۰ درصدی کمک های بریتانیا به زنان کشور

روزنامه گاردین چاپ بریتانیا‌ با نشر مطلبی می گوید ۸۰ درصد کمک های این کشور برای دختران افغانستان کاهش پیدا کرده است.

این روزنامه با نشر گزارشی نگاشته است،بریتانیا بودجه کمکی خود را از ۷ میلیون پوند به ۱ میلیون پوند کاهش داده است.

به گزارش گاردین و‌به نقل از مدیر عامل نجات کودکان؛پس از این پروژه های آموزشی بریتانیا از ماه آینده تعطیل خواهد شد.

گفتنی است بسته ماندن مکاتب و دانشگاه ها یکی از دلایل اصلی کاهش کمک های بریتانیا به کشور است.

پیش از این چندین نهاد بین المللی خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها به روی دختران شده بوددند.