کاکر: این قابل تحمل نیست که تی تی پی از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده کنند و طالبان نظاره گر باشند

انوارالحق کاکر،نخست وزیر موقت حکومت پاکستان می گوید این غیر قابل تحمل است که تی تی پی از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده کنند و طالبان نظاره گر باشند.

کاکر در گفت‌وگو با تلویزیون پاکستانی جیونیوز گفته است، این موضوع قابل تحمل نیست که خاک افغانستان برضد پاکستان استفاده می‌شود و طالبان تنها تماشا می‌کنند.

کاکر به جیو نیوز گفته است حکومت کنونی افغانستان می داند که تی تی  پی از کجا بر ضد پاکستان عملیات انجام می دهد.

او افزود: “طالبان باید این تصمیم را بگیرند که تحریک طالبان پاکستان (تی تی ‌پی) را به ما می‌سپارند و ‌یا خودشان برضد آنان دست به کار می‌شوند.”

در همین امارت اسلامی هرگونه فعالیت تی تی پی را در خاک افغانستان رد می کنند.